Kamera Košíře
Kamera s pohledem na Prahu. Na pravé straně Žižkovský vysílač. Uprostřed Staré město. Na levé straně hvězdárna na Petříně. Severovýchodní pohled.
Archiv: